KÜLTÜREL MİRAS TAŞIYICISI OLARAK DİJİTAL KÜTÜPHANELER: DEDE KORKUT KİTABI’NIN DRESDEN DİJİTAL NÜSHASI

KÜLTÜREL MİRAS TAŞIYICISI OLARAK DİJİTAL KÜTÜPHANELER: DEDE KORKUT KİTABI’NIN DRESDEN DİJİTAL NÜSHASI

KÜLTÜREL MİRAS TAŞIYICISI OLARAK DİJİTAL KÜTÜPHANELER: DEDE KORKUT KİTABI’NIN DRESDEN DİJİTAL NÜSHASI

Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Banu Fulya YILDIRIM’ın da yazarları arasında bulunduğu “Kültürel Miras Taşıyıcısı Olarak Dijital Kütüphaneler: Dede Korkut Kitabı’nın Dresden Dijital Nüshası” başlıklı makale yayımlandı.

Yazarlar: Prof. Dr. Özlem GÖKKURT DEMİRTEL, Dr. Öğretim Üyesi Banu Fulya YILDIRIM, Yüksek Lisans Öğrencisi Şerife Funda CAN

Yayın tarihi: 2023/6/6
Dergi: Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Cilt: 10
Sayı: 1
Sayfalar: 333-350

Makalenin erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/mtad

Görüntülenme: 511 Yayınlanma Tarihi: 15 Haziran 2023