Mütercim ve Tercümanlık Bölümü

Arapça Mütercim ve Tercümanlık Lisans Programı

Ülkemizin Arapça konuşan ülkelerle tarihsel bağlarının yanı sıra siyasi, ticari, kültürel ve bilimsel alanlarda ilişkileri ve ortak faaliyetleri giderek artmaktadır. Bölgesel ve uluslararası düzeyde gelişmeye devam eden bu ilişkiler, Arapça yazılı ve sözlü çeviri gereksinimini beraberinde getirmiştir.

Arapça Mütercim ve Tercümanlık Programı’nın amacı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarda görev alabilecek, Arapça ve Türkçeyi üst düzeyde kullanan, ayrıca bir ikinci yabancı dilde yetkinlik kazanan, kuram ve uygulama arasında bağ kurabilen sözlü ve yazılı çevirmenler yetiştirmektir.

Arapça Mütercim ve Tercümanlık Programı’nda, küresel ölçekte geçerli olan standartlar doğrultusunda dil hizmeti veren ve alan kurum ve kuruluşların dil, kültür, teknoloji kullanımı, proje yönetimi, metin üretimi gibi konulardaki gereksinimlerini karşılayabilecek nitelikli araştırmacıları ve dil/kültür uzmanlarını alana kazandırmak için kendini yenileyen, güncel bir eğitim programı uygulanmaktadır.

Arapça Mütercim ve Tercümanlık Lisans Programı akademik kadromuza buradan erişebilirsiniz.

 

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Lisans Programı

Çevirmenlik yirmi birinci yüzyılda farklı kültür ve uzmanlık alanlarını kapsayan, teknolojinin yoğun olarak kullanıldığı bir dil, kültür ve iletişim uzmanlığına dönüşmüştür. Bu doğrultuda, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Programı’nın amacı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarda görev alabilecek, İngilizce ve Türkçeyi üst düzeyde kullanan, ayrıca bir ikinci yabancı dilde yetkinlik kazanan, kuram ve uygulama arasında bağ kurabilen sözlü ve yazılı çevirmenler yetiştirmektir.

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Programı’nda, küresel ölçekte geçerli olan standartlar doğrultusunda dil hizmeti veren ve alan kurum ve kuruluşların dil, kültür, teknoloji kullanımı, proje yönetimi, metin üretimi gibi konulardaki gereksinimlerini karşılayabilecek nitelikli araştırmacıları ve dil/kültür uzmanlarını alana kazandırmak için kendini yenileyen, güncel bir eğitim programı uygulanmaktadır.

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Lisans Programı akademik kadromuza buradan erişebilirsiniz.