Fakülte Yönetimi

EDEBİYAT FAKÜLTESİ YÖNETİMİ

 

Dekan: Prof. Dr. Feridun Mustafa EMECEN

Dekan Yrd.: Dr. Öğr. Üyesi Alphan Yusuf AKGÜL

 

Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Işın ÖNER 
  - Arapça Mütercim ve Tercümanlık Anabilim Dalı    Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. İsmail DURMUŞ
  - İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Anabilim Dalı    Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Işın ÖNER
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Berrin BALKAŞ YILMAZ
Felsefe Bölümü Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Tahsin GÖRGÜN 
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Zeynep APAYDIN
Tarih Bölümü Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Ali AKYILDIZ
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Emel KEFELİ
Psikoloji Bölümü Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Zeliha BABAYİĞİT