Dekan'ın Mesajı

“Edebiyat Fakültemiz sosyal bilimler alanının temel konularına vâkıf, içinde yaşadığımız toplumun kültürel değerlerinin farkına varan ve bunlara cevaplar arayan bir öğrenci profilini hedeflemektedir. Sosyal bilimler bugün Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı çeşitli meselelerin bilincinde olma yanında toplumsal yapının anlaşılması bakımından da son derece önemlidir. Amacımız akademik kariyere de yönelik olarak iyi yetişmiş, geleceğe uzanan çizgide geçmişin değerlerinin farkında olan, bu arada dünyadaki gelişmeleri de göz ardı etmeyen mezunlarıyla seçkin bir yer edinmektir.”

Prof. Dr. Feridun M. EMECEN
Dekan