Psikoloji Bölümü

Psikoloji Lisans Programında, yurt dışı deneyimli; klinik psikoloji, gelişim psikolojisi, deneysel psikoloji, sosyal psikoloji ve sağlık psikolojisi alanlarında uzmanlaşmış bir kadro tarafından sunulan dersler bu alanın tüm alt dallarını kapsamaktadır.

Bilim dünyasında ve bilimin de içinde bulunduğu sosyoekonomik ve kültürel alanlarda İngilizce bilgisi önemini sürdürmektedir. Eğitim dilinin en az %30 İngilizce olduğu Psikoloji Lisans Programımızda öğrenciler, psikoloji biliminin kuram ve kavramlarını Türkçe ve İngilizce olarak öğrenerek bilimsel İngilizcede kendilerini yazılı ve sözlü olarak iyi ifade edebilen, psikoloji alanındaki uluslararası gelişmeleri takip edebilen bireyler olarak mesleklerine atılmakta; kariyerlerini yurt içi ve yurt dışında en iyi seviyede gerçekleştirebilmektedirler.

Öğrencilerimiz projeler, stajlar, yurt içi ve yurt dışından gelecek olan konuşmacılar sayesinde psikolojinin tüm alanlarında donanım kazanmaktadırlar. Böylece bağımsız düşünme, araştırma, psikososyal ve bilimsel eleştiri/analiz ve yazım becerilerini geliştirebilmektedirler.

Psikoloji bölümü akademik kadromuza buradan erişebilirsiniz.