Tüm Haberler

2021-2022 Temel Fotoğrafçılık Öğrenci Çalışmaları Sergisi

2021-2022 Temel Fotoğrafçılık Öğrenci Çalışmaları Sergisi

Bu sergide, Dr. Öğr. Üyesi Sinan Okan Çavuş tarafından Mütercim ve Tercümanlık Bölümü bünyesinde 2017 yılından bu yana verilmekte olan Temel Fotoğraf Eğitimi dersinde, öğrencilerin Final projesi olarak sundukları fotoğraflardan oluşan bir seçki yer almaktadır. Bundan sonra her yıl tekrarlamayı planladığımız sergimizde yer alan ve yer alacak fotoğrafların her türlü hakkı, fotoğrafı çeken öğrencimiz

27 Haziran 2022
Dr. Öğr. Üyesi Selami VARLIK\'ın Editörlüğünü Yaptığı \

Dr. Öğr. Üyesi Selami VARLIK'ın Editörlüğünü Yaptığı "Philosophical Hermeneutics and Islamic Thought" Başlıklı Kitabı Yayımlandı

Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Selami VARLIK'ın editörlüğünü yaptığı "Philosophical Hermeneutics and Islamic Thought" başlıklı kitabı yayımlandı.

15 Haziran 2022
Prof. Dr. Ayhan ÇİTİL ve Arş. Gör. Dr. Cengiz EKEMEN\'in de Yazarları Arasında Yer Aldığı \

Prof. Dr. Ayhan ÇİTİL ve Arş. Gör. Dr. Cengiz EKEMEN'in de Yazarları Arasında Yer Aldığı "Çağdaş Felsefi Bilinç Kuramları" Başlıklı Kitap Yayımlandı

Editörlüğünü Dr. Betül AKDEMİR-SÜLEYMAN'ın yaptığı Felsefe Bölümü Öğretim Üyelerinde Prof. Dr. Ayhan ÇİTİL ve Arş. Gör. Dr. Cengiz EKEMEN'in de yazarları arasında yer aldığı "Çağdaş Felsefi Bilinç Kuramları" başlıklı kitap yayımlandı.

15 Haziran 2022
Matrix Film Okuması

Matrix Film Okuması

İçerisinde barındırdığı yoğun felsefi imgelerle sinema dünyasında bir kült haline gelmiş Matrix serisini, Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim görevlilerinden Prof. Dr. Ahmet Ayhan ÇİTİL Kartal Anadolu İmam Hatip Öğrencileri ile analizini gerçekleştirdi.  

26 Mayıs 2022
Dr. Öğr. Üyesi Berrin BALKAŞ YILMAZ’ın Yazısı Hiperyayın Tarafından Yayınlanan \

Dr. Öğr. Üyesi Berrin BALKAŞ YILMAZ’ın Yazısı Hiperyayın Tarafından Yayınlanan "Bilgi Merkezlerinde Yönetim" Adlı Eserde Yayımlandı

Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Berrin BALKAŞ YILMAZ’ınKütüphane Binaları: Bilginin Yönetildiği Mekânları Tasarlamak : Library Buildings: Designing the Places Where Knowledge Is Managed" başlıklı yazısı Hiperyayın tarafından yayınlanan "Bilgi Merkezlerinde Yönetim" adlı eserde yayımlandı.

24 Mart 2022
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Behiç ALBAYRAK’ın Kaleme Aldığı \

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Behiç ALBAYRAK’ın Kaleme Aldığı "Alman İdealizminde Aşkınlık ve Tarihsellik" Başlıklı Kitabı Yayımlandı

Kant’ın Saf Aklın Eleştirisi’yle başlayan transendental felsefe, kendinden önceki metafiziği tarihe gömerken onun en temel iki kabulünü de geçersiz hale getirmişti: İnsanın mutlağı bilmeye muktedir –hatta mecbur– oluşu ve o mutlağı deneyimleyebilir oluşu. Deneyimin ve onun bilgisinin sınırlarının dışına atılan aşkınlığın Kant’ın pratik felsefesine geri dönüşüyse ahlaki bir Tanrı’nın postülat olara

9 Mart 2022
Dr. Öğr. Üyesi Burak Şaman ve Felsefe Anabilim Dalı Doktora Öğrencimiz Boungiamin İmamefendi’nin Birlikte Eski Yunancadan Tercüme Ettikleri \

Dr. Öğr. Üyesi Burak Şaman ve Felsefe Anabilim Dalı Doktora Öğrencimiz Boungiamin İmamefendi’nin Birlikte Eski Yunancadan Tercüme Ettikleri "Âlemin Ezelîliği Üzerine On Sekiz Delil" Adlı Eser Yayımlandı

Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü öğretim üyemiz Dr. Öğr. Üyesi Burak Şaman ve Felsefe Anabilim Dalı doktora öğrencimiz Boungiamin İmamefendi’ninbirlikte Eski Yunancadan tercüme ettikleri “Âlemin Ezelîliği Üzerine On Sekiz Delil” adlı eser yayımlandı.MS 5. yüzyılda Platon Akademisinin “halefi” unvanını elde etmiş, geç dönem Yeni-Platonculuğun önemli temsilcisi Proklos’a ait olan eser, hem felsefen

2 Mart 2022
Dr. Öğr. Üyesi Müge EKERİM AKBULUT’un Projesi TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı Tarafından Desteklenmeye Uygun Bulundu

Dr. Öğr. Üyesi Müge EKERİM AKBULUT’un Projesi TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı Tarafından Desteklenmeye Uygun Bulundu

Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Müge Ekerim Akbulut’un “Ebeveynlerin Zihin Durumu İfadelerinin Çocukların Zihin Kuramı, Bilinçli Farkındalık ve Sosyal Uyumları ile Boylamsal İlişkisi” başlıklı projesi TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı tarafından desteklenmeye uygun bulunmuştur. Üç yıllık boylamsal bir çalışma olarak tasarlanan bu proje ebeveynlerin çocukları ile iletişiml

1 Mart 2022
Dr. Öğr. Üyesi Banu Fulya YILDIRIM \

Dr. Öğr. Üyesi Banu Fulya YILDIRIM "Dijital Hastane Modelinin Gerçekleşmesi Bağlamında Mobil Cihazların Sağlık Turizmi Alanındaki Rolü" Başlıklı Çalışması ile "En İyi Araştırma Birincisi" Ödülüne Layık Görüldü

Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Banu Fulya YILDIRIM “Dijital Hastane Modelinin Gerçekleşmesi Bağlamında Mobil Cihazların Sağlık Turizmi Alanındaki Rolü” başlıklı çalışması ile “En İyi Araştırma Birincisi” ödülüne layık görüldü. Sağlık Akademisyenleri Derneği tarafından 17-19 Şubat 2022 tarihleri arasında düzenlenen 6. Uluslararası Sağlıkta Bil

23 Şubat 2022
Türk Felsefe Derneği’nin Düzenlediği 2021 Prof. Dr. Necati Öner Ödülleri Açıklandı!

Türk Felsefe Derneği’nin Düzenlediği 2021 Prof. Dr. Necati Öner Ödülleri Açıklandı!

Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Ayhan ÇİTİL “Kant Okumaları-Birinci Kritik” başlıklı kitabıyla 2021 Prof. Dr. Necati Öner Felsefeye Hizmet Ödülüne layık görüldü.https://www.tufed.net/2021-prof-dr-necati-oner-odulleri-aciklandi/  

16 Şubat 2022
Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Yılmaz AKBULUT\'un Kaleme Aldığı \

Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Yılmaz AKBULUT'un Kaleme Aldığı "HEKİMOĞLU ALİ PAŞA, Paşalar Çağının Şeyhülvüzerası" Başlıklı Eseri Yayımlandı

Hekimoğlu Ali Paşa, XVIII. yüzyılda üç kere sadaret makamına gelmiş, Osmanlı İmparatorluğu’nun siyasi ve sosyal dönüşümlerine şahit olmuş ve bunlara yön vermiş bir devlet adamıdır. 70 yılı aşan ömrü boyunca, Bosna’dan Adana’ya, Tebriz’den Kahire’ye, Girit’ten Trabzon’a, İmparatorluk coğrafyasında ayak basmadığı pek az yer bırakan Ali Paşa siyasi haşmeti, savaşlarda ve idari nizamda elde ettiği baş

17 Ocak 2022
Prof. Dr. Feridun M. Emecen ile Prof. Dr. İlhan Şahin\'in Hazırladıkları II. Bayezid Dönemi Ahkâm Defterleri Adlı Eser Türk Tarih Kurumu Tarafından Yayımlanmıştır

Prof. Dr. Feridun M. Emecen ile Prof. Dr. İlhan Şahin'in Hazırladıkları II. Bayezid Dönemi Ahkâm Defterleri Adlı Eser Türk Tarih Kurumu Tarafından Yayımlanmıştır

Üniversitemiz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Feridun M. Emecen ile Prof. Dr. İlhan Şahin'in hazırladıkları "II. Bayezid Dönemi Ahkâm Defterleri" adlı eser Türk Tarih Kurumu tarafından yayımlanmıştır.

20 Aralık 2021