Tarih Bölümü

Tarih Programı, Selçuklu ve Osmanlı tarihi, genel İslam tarihi, Orta Asya, Orta Doğu, Balkanlar ve Avrupa tarihi alanlarında yoğunlaşmakta; özellikle Türk ve İslam tarihinin ağırlıklı şekilde ele alındığı farklı bir eğitim sunmaktadır.

Bu çerçevede program, genel tarih bilinci verme yanında araştırmaya yönelik imkânları tanıtma ve tarih kaynaklarını -arşiv belgeleri dâhil- kullanma metotlarını da esas alacak derecede tarih ilminin modern yöntemlerini ve araştırma usullerini öğretme yaklaşımını benimser.

 

Tarih bölümü akademik kadromuza buradan erişebilirsiniz.