Felsefe Bölümü

Felsefe Programı, varlığın mana ve gayesini araştıran Varlık Felsefesi; insan bilgisinin imkan ve sınırlarını sorgulayan Bilgi Felsefesi; insanın kendisi ve parçası bulunduğu dünya ile ilgili karşılaştığı sorunları nasıl çözmeye çalıştığını konu edinen Bilim Felsefesi; iyi ve kötünün bilgisinin imkanı ve bunun insan hayatı ile ilgisini konu edinen Ahlak Felsefesi; insan hayatının aşkın boyutu ile olan irtibatını farklı açılardan ele alan Din ve Sanat Felsefesi yanında, konuşarak anlaşan bir varlık olarak insanın, konuşabilmesinin ön şartları ve neticelerini araştıran Dil Felsefesi gibi alanlarda öğrencilere bir farkındalık oluşturarak, bunun üzerinden hem bireylerin hem de toplumların sorunları ile daha gerçekçi ve makul bir şekilde karşılaşma imkanı sunmaktadır.

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, özelde Türkiye’nin ve genelde insanlığın entelektüel, toplumsal, tarihi ve etik problemlerinin farkına vararak, bunlara, küresel ölçekte de geçerli olabilecek çözüm üretme sürecine aktif bir şekilde katılmayı sağlayacak bir donanım elde ederler.

Felsefe Bölümü, çalışmalarını, bütün insanlığın birikimini dikkate alarak Türkiye’nin geçmişteki bilimsel ve fikri birikimini araştırıp geliştirmeyi ve günümüz sorunlarının kavranmasında ve çözülmesinde bu birikimin sunduğu imkanları açığa çıkartmayı hedefleyerek yürütmektedir.

Felsefe Bölümümüzde sunulan program, öğrencilerimize, etkin iletişim kurma, görüşlerini sözlü, yazılı ve görsel kanallarla etkin bir biçimde sunabilme gibi çok sayıda önemli yetkinliği kazandırmayı hedeflemektedir.

Esas amacı Türkiye’nin akademik hayatına katkıda bulunacak yetkinlikte akademisyen adayları yetiştirmek olan bölümümüz, mezunlarına sağladığı donanımla, girdikleri hemen her alanda bir fark oluşturacak vasıflar kazandırmaktadır.

Bu yetkinliklerle donanan mezunlarımız yayıncılıktan gazeteciliğe, reklam yazarlığından eğitim danışmanlığına, insan kaynakları yönetiminden felsefi danışmanlığa, entelektüel birikim gerektiren hemen tüm alanlarda iş imkânlarına sahip olmaktadırlar.

Ayrıca öğrencilerimiz, seçmeli derslerinin bir bölümünü sosyoloji ve psikoloji dersleri arasından alarak Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde felsefe grubu öğretmeni olma imkanı yakalayabilirler.

Felsefe bölümü akademik kadromuza buradan erişebilirsiniz.