Edebiyat Fakültesi Konuşmaları III - İmgeyle Tamamlanan Boşluklar: Şiirde Görsel Düşünce

Şiir ve resim birbirine benzer. Bu durum, sanatların benzerliğinden çok insan zihninin işleyiş biçiminden kaynaklanır. İnsan zihninin çalışma düzeni sanatlar arasındaki yakınlığın ana nedenidir. Bu sunumda şiir ve resim arasındaki benzerlikler zihnin tamamlayıcı işlevi açısından ele alınıp tartışılacaktır.

Detaylar

  • Tür: Eğitim Programı
  • Yer: B116
  • Başlangıç: 14 Haziran 2022 16:00
  • Konuşmacı: Doç. Dr. Alphan AKGÜL
Görüntülenme: 220 Yayınlanma Tarihi: 18 Nisan 2022